• slider-image

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Chroom-6 in coatings, een probleem?

Wat is Chroom-6 (Cr VI, Cr-6)?

Chroom is een metaal dat in verschillende vormen voorkomt, waaronder chroom III en chroom VI. Van nature komt chroom vrijwel alleen voor als chroom III. Chroom VI is een bewust geproduceerde vorm met gewenste eigenschappen zoals een goede hechting en roestwerende eigenschappen en kleurvastheid. Terwijl chroom III een essentieel voedingselement is, kan chroom VI schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Tijdens stralen, spuiten, schuren, slijpen, zagen of verhitten van chroom VI houdende verf kan stof in de lucht komen waar chroom VI in zit. Vooral bij straal- en spuitwerkzaamheden of het verwijderen van verf kunnen hoge concentraties chroom VI in de lucht komen. Als er geen of onvoldoende beschermende maatregelen worden genomen, kan chroom VI het lichaam binnenkomen door:

  •  Inademing 
  • Oogcontact 
  • Huidcontact 
  • Ingestie (inslikken)  

Gevaar en wettelijke regels

De Gezondheidsraad in Nederland concludeert in zijn rapport van 30 september 2016 dat alle chroom (VI) verbindingen als carcinogeen moeten worden beschouwd en dat in de gezondheidskundige risicoberekening geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen oplosbare en onoplosbare verbindingen. Hij adviseert een streefwaarde van 0,01 microgram/m³ en een verbodswaarde van 1 microgram/m³. De wettelijke grenswaarden 10 en 50 microgram/m³ voor resp. oplosbare en slecht oplosbare verbindingen liggen boven de verbodswaarde.

Dit vindt de minister van SZW een maatschappelijk ongewenste situatie. Vooruitlopend op een SER-advies besluit de minister van SZW tot invoering van een grenswaarde voor alle chroom (VI) verbindingen op het niveau van de verbodswaarde, namelijk 1 microgram/m³ ofwel 0,001 milligram/m³ (als TGG-8 uur). Hiermee vervallen de afzonderlijke regels over specifieke chroom (VI) verbindingen, zomede de TGG-15min voor een aantal van die verbindingen.

De wettelijke grenswaarden in Duitsland zijn hetzelfde als in Nederland. In Groot-Brittannië en in België liggen deze waarden op 0,05 milligram/m³.

Bron: SER

Aanpak Bjond

Omdat de wettelijke blootstellingswaarden zo extreem laag liggen is de kans op overschrijding bij elke traditionele vorm van coatingherstel ook extreem groot. Daarom is er dringend nood aan meer kennis en innovatieve aanpak.

Als onafhankelijk en ter zake deskundige partij, ondersteunt Bjond marktpartijen als het gaat over chroom-6 in een coating op staal of beton. Onze rol is om samen met onze opdrachtgevers oplossingen te vinden voor het aanpakken van chroom-6 vraagstukken in de coating-/conserveringswereld. Oplossingen die effectief en efficiënt zijn rekening houdend met het strikte wettelijke kader. Samen met marktpartijen zoeken we naar alternatieve verwijderingsmethoden en toetsen die op haalbaarheid.

We bieden hiervoor onze kennis aan over hoe de aanwezigheid van chroom-6 betrouwbaar in verf (coating) kan worden vastgesteld. Die kennis is essentieel omdat de toegelaten blootstellingseis al heel snel wordt overtreden. Met onze kennis over de voor- en nadelen van alternatieve verwijderingstechnieken in combinatie met een innovatieve blik, over bestaande "muurtjes" heen, en een groot netwerk zijn we een gedegen partner voor u.

Ervaringen

Wij hebben reeds interessante oplossingen geïnitieerd samen met diverse partijen (Rijkswaterstaat) bestudeerd en getest en zijn overtuigd dat er nog meer zullen volgen.