• slider-image

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Corrosie onder isolatie hoe pak je dat aan?

Onder penvoering van het platform World Class Maintenance (WCM) is in samenwerking met diverse industriële partners zoals asset owners, isolatiebranche en conserveringswereld een project afgerond: 'Voorkoming en detectie van Corrosie onder Isolatie'.

Het hoofdmotief voor het opstellen van deze richtlijn is versterking van de omgevingsveiligheid door het beter beheersen van corrosie onder isolatie.

Het hoofddoel van dit project met een integrale aanpak is industrierichtlijnen (best practices) op te stellen waarmee COI nauwkeuriger, voorspelbaarder en kostenefficiënter is te beheersen. Deze richtlijnen zijn opgesteld met focus op de volgende drie deelaspecten:

  1. Risico gestuurd corrosiemanagement;

Een praktisch bruikbaar beslismodel om het meest kosteneffectieve scenario vast te stellen waarmee CUI binnen de gestelde risicoband wordt beheerst.

  1. Betrouwbare Niet Destructieve Onderzoekstechnieken;

Een praktisch bruikbaar en economisch verantwoord selectie-instrument om NDT technieken te kunnen selecteren die zonder verwijderen van de isolatiebeplating voldoende betrouwbaar de degradatie van het basismateriaal kunnen vaststellen.

  1. Richtlijn voor gebruik van Coatings;

Een praktisch bruikbare richtlijn die aangeeft welk coatingsysteem, binnen welke randvoorwaarden, voldoende bescherming biedt en met welke standtijden tegen welke kosten die bescherming wordt geboden..

Bjond heeft de grondslag gelegd voor het ontwikkelen van een tool om de levensduur van coatings te voorspellen, bekijk de video hierover: Video en lees hier meer over: WCM